691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Wszystkie wpisy

Kupujemy dom w Chorwacji

  • 27 stycznia 2020
Kupujemy dom w Chorwacji

Kraje byłej Jugosławii, jak chociażby Chorwacja to wciąż gorący kierunek urlopowy. Urzeka nas fantastyczny klimat i co najważniejsze – ceny porównywalne do polskich. Marzysz o swoim, prywatnym domu na urlop? Dom w Chorwacji z pewnością będzie idealną lokatą kapitału. Jak wyglądają chorwackie procedury prawne i czy faktycznie dom nad Adriatykiem to dobra inwestycja?

Procedury

Od lutego 2009r. każdy obywatel Unii Europejskiej może bez szczególnych utrudnień i kupić nieruchomość w Chorwacji. Obywatele Unii mają w tym zakresie takie same uprawnienia jak Chorwaci. Reguluje tę kwestię „Ustawa o prawie własności i innych prawach rzeczowych” (Zakon o vlašnistvu i drugim stvarnim pravima). Oznacza to, że Polak może bez dodatkowych zezwoleń swobodnie nabyć wymarzony dom w Chorwacji.

Wyspy czy kontynent?

Ceny nieruchomości w Chorwacji nadal są atrakcyjne i zbliżone do polskich. Jej wysokość oczywiście uwarunkowana jest położeniem interesującego nas domu. Nadal bardzo korzystnie kształtują się ceny domów na małych wyspach Dalmacji, bardzo popularnych wśród inwestorów. Dlatego warto zastanowić się czy wolimy kupić dom na malowniczej wyspie, z dala od zgiełku kontynentu czy bardziej interesuje nas apartament w centrum dużego miasta. Wszystko zależy od tego jakim celom w przyszłości ma nam służyć dana nieruchomość. Jeśli szukamy atrakcyjnego domu wakacyjnego, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie dom zbudowany w tradycyjnym stylu na wyspie.

Formalności

W Chorwacji – podobnie jak w Polsce dość często praktykuje się zawieranie umowy przedwstępnej sprzedaży, która poprzedza tę „przyrzeczoną”. Zwykle sporządzona jest jako umowa cywilnoprawna. Dopiero umowa końcowa wymaga wizyty u notariusza, który poświadcza notarialnie umowę. Warto wiedzieć, że notarialne poświadczenie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości nie przesądza o jej ważności ani nie przenosi własności. Jest jedynie potwierdzeniem woli stron. Jednak bez notarialnego poświadczenia nie będzie możliwy wpis nowego właściciela do księgi wieczystej prowadzonej dla naszej nieruchomości. To zupełnie inna procedura niż obowiązująca w Polsce, gdzie umowa kupna – sprzedaży nieruchomości aby była ważna musi mieć formę aktu notarialnego i z chwilą jej podpisania stajemy się właścicielem domu czy mieszkania. W Chorwacji własność nieruchomości przechodzi na nowego właściciela z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Dlatego tak ważną rolę pełni tzw. klauzula intabulandi, która nie ma swego polskiego odpowiednika w prawie. Klauzula ta jest niezwykle ważna, bowiem stanowi wyrażenie zgody dotychczasowego właściciela (sprzedającego nieruchomość) na przeniesienie własności i wpis w księdze wieczystej nowego właściciela. Klauzula ta może być zawarta w umowie sprzedaży albo sporządzona na odrębnym dokumencie.

Czy można zapłacić za dom gotówką?

Oczywiście, chorwackie prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Możemy też założyć w chorwackim banku konto i z niego przelać cenę sprzedaży za nasz dom. Generalnie do założenia rachunku w chorwackim banku Polakowi wystarczy paszport albo chorwacki numer identyfikacyjny (OIB).

Opłaty i formalności

Przed zawarciem umowy sprzedaży musimy wystąpić do chorwackiego urzędu skarbowego o nadanie numeru identyfikacyjnego – OIB. Jest on konieczny przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. On również warunkuje wpis do księgi wieczystej czyli przeniesienie własności nabywanej przez nas nieruchomości. Bez niego możemy nie założy konta w banku, a już na pewno nie kupimy nieruchomości ani nie zostaniemy wpisani do księgi wieczystej jako nowy właściciel. Ponadto w terminie 30 dni od poświadczenia notarialnego umowy musimy zgłosić kupno domu w urzędzie skarbowym, a w ciągu 15 dni od wydania przez ten urząd decyzji zapłacić podatek od obrotu nieruchomościami (5% wartości nieruchomości). Warto wiedzieć, że chorwacki urząd skarbowy, podobnie jak polski może samodzielnie określić realną wartość naszego domu, która może być inna niż nasza cena zakupu.

Chorwacja jest rynkiem w który warto inwestować. Tym bardziej, że ceny w tym słonecznym zakątku Europy są zbliżone do naszych polskich.