691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Wszystkie wpisy

Nowe narzędzie do walki ze smogiem

  • 20 lipca 2020

Problem smogu to jedno z największych wyzwań dla światowej gospodarki. Powstaje wiele pakietów prawnych, które mają ograniczyć problem smogu, który często uniemożliwia nam wyjście z domu. Ktoś mógłby podnieść jako argument, że kilkadziesiąt lat temu było więcej fabryk i podmiotów emitujących do atmosfery trujące gazy niż dziś, a nikt tego problemu nie podnosił. Owszem, jednak w dzisiejszych czasach zaczynamy dopiero odczuwać skutki wcześniejszych zaniedbań. Dlatego każdy kraj stara się ograniczyć emisję gazów i trujących substancji, aby chronić powietrze, którym oddychamy. Polska również. Na etapie przygotowań jest nowe prawo, które ma na celu ograniczenie smogu. Sprawdźmy więc szczegóły tego projektu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Zgodnie z projektem Ministerstwa Klimatu ma powstać ewidencja w której znajdą się informacje dotyczące zakresu emisyjności szkodliwych substancji. Po lupą ekspertów mają znaleźć się nie tylko miejsca użyteczności publicznej, instytucje i firmy, ale także gospodarstwa domowe , a nawet kościoły. Tak stworzona ewidencja ma spełniać kilka zadań.

Po pierwsze jej zadaniem będzie dotarcie do osób ubogich energetycznie. Zgodnie z projektem są to osoby, których po prostu nie stać na zainwestowanie w nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie. Kolejnym celem CEEB jest dokładne rozliczenie środków, które wydawane są na walkę ze smogiem. Pozwoli to także uszczelnić i doprecyzować programy związane z czystym powietrzem. Poza oficjalnym celem ewidencji jest także namierzanie podmiotów, które nie spełniają standardów antysmogowych i nie respektują przepisów prawa. Najprościej ujmując – osoby, które ogrzewają domy w sposób tradycyjny będą wyłapywane i poniosą konsekwencje swych działań przeciwko środowisku.

Nowe prawo antysmogowe – procedury formalne

Zgodnie z projektem nowego prawa, każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalną deklarację dotyczącą źródła ciepła lub spalania paliw. Będzie miał na to 14 dni od daty pierwszego uruchomienia konkretnego źródła ogrzewania. Co ważne, w obiektach, które już mają zainstalowane źródło ciepła przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, obowiązek złożenia deklaracji upływa w dniu 31.03.2021r.. Na razie brak jest jeszcze projektu rozporządzenia, które będzie określało szczegóły deklaracji.

Jakich źródeł ciepła ma dotyczyć nowa ustawa antysmogowa? Z jej uzasadnienia wynika, że obowiązek zgłoszenia dotyczyć będzie wszelkich źródeł ciepła. W projekcie znalazły się wszystkie znane i obecne na rynku źródła ciepła: kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, kocioł olejowy, piec olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłownicza.

W jaki sposób zostanie stworzona CEEB?

Centralna Ewidencja ma powstać na podstawie dotychczasowych informacji zebranych z różnych dostępnych obecnie baz. Oprócz tego informacje będą również pozyskiwane z kontroli kominiarskich czy gazowych.

Projekt ustawy przewiduje również kontrole palenisk w zakresie przestrzegania uchwał antysmogowych oraz zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, za co odpowiada wójt, burmistrz i prezydent miasta. Co ważne, ustawa przewiduje także regularne kontrole przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Jak na razie zapis ten jest jeszcze mało precyzyjny, ale warto zauważyć, że kontrole te mają już nie być wyrywkowe, a regularne.

Szacuje się, że ilość budynków, które muszą zostać objęte ewidencją to około 5-6 milionów. Kto ma stworzyć Centralną Ewidencję Emisji Budynków? Strażnicy miejscy i gminni ze wsparciem pracowników urzędów gmin. Tworzenie bazy danych do ewidencji ma zostać powierzone Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Bez wątpienia nowe przepisy odczujemy wszyscy. A przede wszystkim nasze powietrze. Być może właśnie dzięki tej nowej ustawie walka ze smogiem będzie wreszcie skuteczna.