691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Wszystkie wpisy

Nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”

  • 6 sierpnia 2015

Nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”

Jeszcze przed końcem wakacji zaczniemy korzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych” na nowych zasadach.

Najważniejszą zmianą w programie jest rozszerzenie zakresu lokali objętych programem o mieszkania z rynku wtórnego. Do tej pory z dopłat korzystać mogli tylko ci, którzy kupowali mieszkania bezpośrednio u dewelopera.

Nowelizacja ustawy ponadto przewiduje wzrost wysokości dofinansowania dla rodzin lub osób samotnie wychowujących przynajmniej trójkę dzieci (z obecnych 15 proc. do 30 proc. wartości odtworzeniowej lokalu). Zgodnie z nowymi kryteriami programowymi, dopłata do wkładu własnego dla wymienionej wyżej grupy beneficjentów będzie liczona od maksymalnej powierzchni 65 mkw., a nie jak do tej pory od 50 mkw.

Zniesiony zostanie limit wieku, który do tej pory wynosił 35 lat, a także rygor „nieposiadania pierwszego mieszkania” co oznacza, że będzie można starać się o dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” także wtedy, jeśli dokonuje się zakupu nie pierwszego, a kolejnego, większego lokalu, który pozwoli poprawić warunki bytowe.

Nowelizacja wprowadza również większe dopłaty dla rodzin z dwójką dzieci – teraz będą wynosić 20 proc.

Zmianie uległy również zasady nabywania mieszkań kwalifikujących do rządowego wsparcia. Po wejściu w życie ustawy beneficjentami programu Mieszkanie dla Młodych będą mogli zostać również ci, którzy chcieliby nabyć mieszkanie oferowane przez spółdzielnię, a także powstałe w wyniku adaptacji. Co więcej, zgodnie z intencją ustawodawcy, program „Mieszkanie dla Młodych” będzie dostępny, pod nowymi warunkami, również dla beneficjentów bez zdolności kredytowej.

Decydując się na skorzystanie z dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych, należy pamiętać o dwóch bardzo istotnych warunkach. Po pierwsze, na beneficjentów nałożony jest bezwzględny zakaz wynajmu mieszkania (także jego części), pod rygorem odebrania całości dofinansowania. Drugim obostrzeniem jest wcześniejsza spłata kredytu. Jeśli kredytobiorca w ciągu pierwszych pięciu lat spłaci całość zadłużenia lub jego część przekraczającą wysokość dopłaty, będzie odbierana mu część subwencji.