691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Nieruchomości

DUŻY TEREN INWESTYCYJNY w Centrum Częstochowy – Działka na sprzedaż, śląskie, Częstochowa, Podjasnogórska

Oferta
1,836,800 zł
5740 m2 Typ działki: bud. Szerokość: 85

DUŻY TEREN INWESTYCYJNY NA SPRZEDAŻ, ZNAKOMITA LOKALIZACJA, SZYBKI WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA, OPOLA, WARSZAWY I KATOWIC.

LOKALIZACJA:

Nieruchomość zlokalizowana w województwie śląskim, w miejscowości Częstochowa, w dzielnicy Podjasnogórska, w rejonie ul. Pułaskiego, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 43.

Teren bardzo dobrze położony pod względem logistycznym, szybki wyjazd w kierunku Wrocławia, Opola, Warszawy i Katowic.

Odległości:

– 1,4 km spod Ratusza w Częstochowie.
– 1,7 km od Parku Wypoczynkowego “Lisiniec”
– 300 m od Supermarketu
– 150 m od przystanku autobusowego
– 100 m szkoła podstawowa, zawodowa.
– do 200 m apteka, poczta, kościół, przychodnia

KSZTAŁT I POWIERZCHNIA:

Działka w kształcie prostokąta z odnogą, która można wykorzystać na parking, płaska, częściowo porośnięta zielenią, ogrodzona od strony sąsiadów. Wjazd na działkę od strony północnej.
– Powierzchnia: 5740m2
wymiary: 58×85 + teren odnoga.

MEDIA:

Sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna.

DOJAZD:

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową gminną.

PRZEZNACZENIE:

Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy na tym terenie określa:

MWU – tereny zabudowy mieszanej: wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej

1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

– zabudowa wielorodzinna wraz z układem dróg lokalnych i dojazdowych
– usługi publiczne, w tym o zasięgu zasięgu ogólnomiejskim, a także obiekty sakralne i cmentarze przykościelne
– usługi komercyjne dla mieszkańców, w tym obiekty handlu detalicznego oraz zespoły handlowo-usługowe
– obiekty zbiorowego zamieszkania
– parkingi i garaże, w tym wielopoziomowe i podziemne
– sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi
– zieleń osiedlowa ogólnodostępna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw itp., zieleń izolacyjna

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów

a. działalność produkcyjna prowadzona w obiektach typu biurowego – zakaz lokalizacji uciążliwych i stwarzających zagrożenie zdrowia ludzi rodzajów użytkowania, np. uciążliwych obiektów przemysłowych, handlu hurtowego, funkcji transportowych
b. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na istniejących wolnych działkach które nie mogą być wykorzystane pod zabudowę wielorodzinną lub na zasadach
określonych w planie miejscowym, pod warunkiem racjonalnego
wykorzystania istniejącego uzbrojenia terenu
c. stacje paliw z zapleczem usługowym – tylko na podstawie planu miejscowego

Mapa

Michał Smok

Licencja nr. 18794

Zobacz profil

Kontakt