691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Nieruchomości

Komercyjne na sprzedaż, Śląskie, Częstochowa, Mirów, Brzegowa

Oferta
10,000,000 zł
2936 m2 Liczba pokoi: Piętro: Miejsce parkingowe: Rok budowy:

KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Użytkowanie wieczyste gruntu oraz obiekt komercyjny stanowiący odrębną własność.

LOKALIZACJA:

Nieruchomość zlokalizowana w województwie śląskim, w miejscowości Częstochowa, w dzielnicy Mirów (Wschodnia część Częstochowy), przy ulicy Brzegowej.

400 m, 1 min od Alei Pokoju połączonej z DK1 Warszawa – Śląsk.
2 km, 4 min od Drogi Krajowej nr.1
6 km, 13 min od Centrum Częstochowy
60 km od portu lotniczego Pyrzowice.

Tereny, na których zlokalizowana jest nieruchomość od kilku lat stanowią część oferty inwestycyjnej miasta. Tereny są bardzo atrakcyjnie położone i dobrze skomunikowane.

W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się m.in. Huta Częstochowa, Koksowania Częstochowa NOWA, Guardian Częstochowa, inne małe przedsiębiorstwa, tereny niezabudowane, grunty rolne zakrzaczone oraz lasy.

POWIERZCHNIA GRUNTU, KSZTAŁT I PRZEZNACZENIE:

Powierzchnia ogółem : 7,5755 ha:
Tereny przemysłowe (Ba) – 2,9795 ha
Pastwiska trwałe (PsIV) – 0.0837 ha
Grunty orne (RIVa) – 0.7266 ha
Grunty orne (RIVb) – 3.7857 ha

Kształt:
Działka w kształcie prostokąta, przylegająca dłuższym bokiem do ulicy Brzegowej.

Przeznaczanie:
Na danym terenie nie ma Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren znajduje się w strefie przemysłowej oznaczonej symbolem PU II czyli:
– nieuciążliwy przemysł, budownictwo, bazy, składy,
– tereny sprzedaży pojazdów, maszyn, surowców i opału, transport samochodowy, centra logistyczne, magazyny, stacje paliw
– inne usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw, usługi publiczne
– użytkowanie górnicze
– urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej, w tym oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów), a także urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi
– tereny dróg lokalnych i dojazdowych, parkingów, garaży
– tereny zieleni

UZBROJENIE TERENU:

Teren uzbrojony w sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną, teletechniczne i odgromowe.

OBIEKT KOMERCYJNY:

Obiekt komercyjny składający się z końcowej oczyszczalni ścieków
przemysłowych oraz budynku technologicznego:

Końcowa Oczyszczalnia Ścieków:
Od 2010 roku wyłączona z eksploatacji.

Budynek technologiczny:
Powierzchnia zabudowy – 1742 m2, powierzchnia użytkowa – 2936 m2, kubatura 20996 m3.
Wolno stojący, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny budynek technologiczny, z przeznaczeniem na przepompownie, stanowisko przygotowania reagentów, pomieszczenie ruchu elektrycznego i AKPiA, laboratorium, warsztat mechaniczny. W budynku znajduje się 15 pomieszczeń biurowych, szatnie oraz 3 hale. Pomieszczenia biurowe i hale obecnie wynajęte.
Na terenie obiektu znajduje tunele wodne, wieża rozdzielcza, poletko szlamowe, zbiornik wyrównawczy, dwie komory wielofunkcyjne,
Teren przemysłowy ogrodzony siatką stalową, oświetlony, posiadający asfaltowe drogi i chodniki z płyt betonowych wraz z krawężnikami. Pozostała część nieruchomości jest zadrzewiona i zakrzewiona.

CENA DO NEGOCJACJI

Zapraszamy !раскрутка сайтаescort japanese dubaiбокс в братеевооднодневные сафари в танзании

Mapa

Michał Smok

Licencja nr. 18794

Zobacz profil

Kontakt