691-747-210 603-795-405 512-968-509 343240045 nieruchomosci@atriumduo.pl

Nieruchomości

Działka na sprzedaż dla Dewelopera, Śląskie, Częstochowa, Północ, ul. Makuszyńskiego 126a

Oferta
595,000 zł
4686 m2 Typ działki: budowlana Szerokość: 28

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ, CZĘSTOCHOWA, PÓŁNOC, UL. MAKUSZYŃSKIEGO 126a. TEREN IDEALNY POD BUDOWĘ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NP. W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ. SZEROKOŚĆ DZIAŁKI 28m. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYTYCZENIA DROGI DOJAZDOWEJ. TEREN OBJĘTY PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, SYMBOL – 1MNU. OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ.

Lokalizacja:

Nieruchomość zlokalizowana w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, miejscowości Częstochowa, przy ulicy Makuszyńskiego 126a. Północna część Częstochowy.

  • 40m – przystanek autobusowy.
  • 60m – sklep spożywczy

Tereny położone przy ulicy Makuszyńskiego od kilku lat stanowią pożądaną część miasta pod względem inwestycji typu domy jednorodzinne. Tereny są bardzo atrakcyjnie położone i dobrze skomunikowane.

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią zabudowy jednorodzinne, lasy, pola uprawne. ścieżki rowerowe, sklepy, salon samochodowy.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Teren składa się z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4686m2. Działka od frontu ma szerokość 14m i taka szerokość ciągnie się do 45m głębokości, następnie działka się poszerza do 28m szerokości. Długość działki to około 193m. Teren można podzielić na mniejsze działki budowlane – istnieje możliwość wytyczenia drogi. Z uwagi na lokalizację i wymiary działki oferta idealna dla deweloperów. Działka częściowo ogrodzona. Na działce znajduje się domek lekkiej zabudowy, który można wykorzystać jako stróżówkę podczas budowy.

WYMIARY:

Długość – około 193 m.
Szerokość – 28 m.

MEDIA:

Przedmiotowa nieruchomość posiada podłączenie do sieci uzbrojenia technicznego tj: sieć energetyczna, wodociągowa. Gaz w ulicy.

DOJAZD:

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Bardzo szybki dojazd przez trasę DK1. Szacunkowy dojazd do centrum miasta to około 9 min.

PRZEZNACZANIE:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MNU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zachowuje się istniejący sposób zagospodarowania i zabudowy terenu z dopuszczeniem:
– rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków,
– zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków o funkcji produkcyjnej na budynki o funkcji
mieszkalnej lub usługowej,
– lokalizacji nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
b) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako wolnostojących i w zabudowie
bliźniaczej,
c) lokalizacja nowej zabudowy usługowej dopuszczona wyłącznie jako zabudowa towarzysząca zabudowie
o przeznaczeniu podstawowym, w formie kubatury zespolonej z budynkiem mieszkalnym;
d) przy zagospodarowaniu terenów wprowadza się nakaz uwzględnienia istniejących napowietrznych linii
elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z zachowaniem warunku określonego w § 12 ust. 1 uchwały,
z dopuszczeniem przebudowy tych sieci,
e) wprowadza się zakaz lokalizacji budynków magazynowych, składowych, garaży blaszanych oraz
zespołów garaży;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
określonymi na rysunku planu:
a) wzdłuż ulic Makuszyńskiego i Klonowicza: w odległości nie mniejszej niż 10m od linii rozgraniczającej
ulic, będących jednocześnie granicą opracowania planu,
b) wzdłuż projektowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-L – w odległości
10 m od linii rozgraniczającej drogi,
c) wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-D – w odległości
6 m od linii rozgraniczającej drogi;
5) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – do 0,30,
b) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej:
– maksymalna – 0,6,
– minimalna – 0,01,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimum
30%,
6) szczegółowe zasady kształtowania zabudowy:
a) gabaryty projektowanej zabudowy:
– budynków mieszkalnych i usługowych – do 2 kondygnacji nadziemnych,
– budynków gospodarczych, garażowych i pozostałych – 1 kondygnacja nadziemna,
b) maksymalna wysokość projektowanej zabudowy:
– budynków mieszkalnych i usługowych – do 10 m w kalenicy głównej,
– budynków gospodarczych, garażowych, wiat i pozostałych – do 6 m w kalenicy głównej,
– wysokość pozostałych obiektów budowlanych ograniczona do 12 m,
c) geometria dachów:
– budynków mieszkalnych i usługowych – dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe, kąt
nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 20º – 42º,
– budynków gospodarczych, garażowych, wiat i pozostałych – dachy symetryczne, dwu- lub
wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 15º– 30º,
– dla budynków garażowych i gospodarczych opuszcza się realizację dachów jednospadowych
w przypadku realizacji budynków przy granicy działki budowlanej zgodnie z §7 ust.1 pkt 1;

CENA DO NEGOCJACJI. KAŻDA PROPOZYCJA ZOSTANIE ROZPATRZONA.

 

раскруткаhot craigslist girlsйога для новичков на красногвардейскойв танзании в октябре

Mapa

Michał Smok

Licencja nr. 18794

Zobacz profil

Kontakt